Podřízený pojišťovací zprostředkovatel pro pojišťovací makléřskou společnost FIXUM a.s.

Společnost FIXUM a.s. se zabývá zprostředkováním pojištění od roku 1997 a v současné době patří do první patnáctky českých makléřských společností působících na území České republiky.

Nabízím pojištění na míru, SROVNÁNÍ CEN a konzultace ZDARMA bez povinnosti uzavřít smlouvu.

  Spolupracujeme s pojistiteli, jejichž spolehlivost je permanentně sledována.