Havarijní pojištění

Nepovinné smluvní pojištění vozidel pro motorové i nemotorová vozidla.  

Pojistná rizika

 • poškození, či zničení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy v důsledku havárie
 • poškození, či zničení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy při živelní události
 • odcizení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy, proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
 • zásah cizí osoby (vandalismus)

Předmět pojištění

 • motorové a nemotorové vozidlo jmenovitě uvedené ve smlouvě

Územní platnost

 • Evropa
 • Česká republika

Doba trvání pojištění

 • krátkodobě: nejméně 1 měsíc
 • na jeden pojistný rok (doba určitá)
 • na jeden pojistný rok s automatickou prolongací (doba neurčitá)

Pojistník

 • fyzická osoba na RČ
 • fyzická osoba podnikající na IČO
 • právnická osoba