Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je právní vztah, tj. odpovědnost za škodu, který vzniká podle zákona jako důsledek jednání (konání nebo opomenutí), popřípadě právního postavení (vztahu) pojištěného. Tento druh pojištění pomáhá pojištěnému plnit závazky k náhradě škody, které mohou být velmi vysoké (např. pobyt na ARO - cca 1 500 000 Kč)

Zahrnuje často i právní pomoc a hradí i náklady právních řízení.

Plní za škody

  • na zdraví
  • na věci
  • a jiné škody (finanční - např. ušlý zisk)

Dva typy pojištění

  • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
  • způsobeno: psem, zvířaty, vytopení sousedů, požár od žehličky, nehoda zaviněná chodcem nebo cyklistou...