Pojištění nákladů na veterinární péči

Pojištění se vztahuje na nutné, neodkladné a účelně vynaložené náklady na:

  • veterinární výkony,
  • použitý materiál,
  • nutnou hospitalizaci,
  • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv).

Pojistit lze psa, který v den počátku pojištění dovršil 6 měsíců věku a nepřekročil 8. rok věku.

Pojištění se sjednává s čekací dobou v délce trvání tří kalendářních dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem chovaného psa a třicet kalendářních dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s akutní nemoci psa.