Zprostředkujeme Vám technickou kontrolu a měření emisí na všechny osobní i užitkové vozy. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Technické prohlídky silničních vozidel se provádí na základě znění zákona č. 56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
Lhůta platnosti technické kontroly vč.koncového data platnosti je vyznačena v Technickém průkaze vozidla. (datum,měsíc,rok). Kromě toho je platnost součástí červené známky /měsíc,rok/ vylepené na registrační značce. Od 1.1.2015 je červená známka dokladem i o provedené emisní kontrole. Proto se emisní známka (zelená) již od tohoto data nepoužívá.

Novinky platné od 1.1. 2016

Ozdobné kryty kol

Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol,které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech.

Fotodokumentace

Od 1.1. 2016 mají kontrolní staníce povinnost dokumentovat přítomnost vozidla na kontrolní lince.K tomu patří také pořízení fotodokumentace výrobního čísla vozidla (VIN). Pokud víte,že máte VIN na vnější části vozidla, pomůžete urychlit provedení prohlídky, pokud necháte prostor (např. rám) umýt nebo při návštěvě servisu necháte číslo očistit, či odrezit.

Nezřetelná (nečitelná) fotodokumentace čísla VIN (číslo karoserie) je považována za vážnou závadu ve smyslu zákona.


PŘEDKLÁDANÉ DOKLADY

Vždy jsou předkládány velký a malý technický průkaz

Pravidelná technická prohlídka 

  • "velký" technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu ("malý" technický průkaz)
  • protokol o měření emisí, pokud je vyžadován

Opakovaná technická prohlídka

  • "velký" technický průkaz vozidla• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu ("malý" technický průkaz)
  • protokol o měření emisí
  • protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola    

  • "velký" technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu ("malý" technický průkaz)
  • adresa nového majitele